Sabtu, 24 September 2011

Fardlu (rukun) mandi

Fardlu-fardlunya (rukun) mandi adalah:

1. Niat.
Orang yang junub hendaklah berniat (menyengaja) menghilangkan hadats junubnya, perempuan yang baru habis (selesai) haidh, hendaklah berniat menghilangkan hadats kotoranya dan seterusnya.

2. Menyampaikan air (dengan mengalirkan,mengguyurkan) ke seluruh badan atau tubuh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar